Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Документи
Намерени: 194   Страници: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10
05.08.06 ЗДДС - Туристически услуги
22.08.06 Какво е НАССР?
27.08.06 Работа на граждански договор
29.08.06 Интернет рекламата
15.09.06 Ефекти от приложението на web-базираните технологии
01.10.06 Работещите на повече от едно място се осигуряват по всеки договор
02.10.06 Дължим ли обезщетение на възстановен уволнен служител
20.10.06 Какво да вземем при пътуване на автостоп
26.10.06 Списък на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО
05.01.07 Българските представителства в чужбина
16.01.07 Извадка от: Правилата за работа по националната стандартизация
16.01.07 Заявление за членство в Българския Институт за Стандартизация
20.01.07 Световен туристически барометър
22.01.07 Реализирани нощувки от чужденци в средствата за подслон по страни
22.01.07 Среден брой реализирани нощувки от едно лице в средствата за подслон (1980 - 2005)
22.01.07 Реализирани нощувки в различните видове средства за подслон (1980 - 2005)
30.01.07 Таблица за нормативния средноденонощен пробег и средната техническа скорост, формиращи акордния наряд
30.01.07 Наредба за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници
30.01.07 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (Приложение 3)
30.01.07 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (Приложение 2)
Намерени: 194   Страници: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА