Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Заведения за профилактична и рехабилитационна дейност през 2004 г.
Дата: 2004-03-28

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ПРОФИЛАКТИЧНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ


Националният осигурителен институт на основание чл. 30, ал. 1 от Инструкция № 1 за условията и реда за разходване на средствата от бюджета на държавното обществено осигуряване, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 13 от 05.02.2002 г., изм., бр. 118 от 20.12.2002 г., изм. с Решение № 8063 от 31.07.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 71 от 12.08.2003 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2004 г.), сключи договори с 13 (тринадесет) юридически лица, с общо 38 (тридесет и осем) заведения за профилактика и рехабилитация, спечелили конкурса през 2004 година, а именно:

І. “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД – гр. София, със следните бази:

 • клон Банкя – БК “Дружба" (Дружба 1 и 2)
 • клон Боровец – БХ “Констанция” – гр. Костенец
 • клон Пловдив – БХ “Роза” – гр. Стрелча
 • клон Баня – БХ “Стряма”
 • клон Баня – БХ “Гергана” – гр. Хисар
 • клон Вършец – БХ “Тинтява”
 • клон Бургас – БХ “Странджа”
 • клон Бургас – БХ “Св. Мина” (бивш "Родопи")
 • клон Бургас – БХ “Жива вода” – Сливенски минерални бани
 • клон Велинград – БХ “Велинград”
 • клон Габрово – БХ “Люляците”
 • клон Хасково – БХ “Топлика”
 • клон Павел баня – оздравителен комплекс Павел баня
 • клон Павел баня – БХ “Загоре” – Старозагорски минерални бани
 • Централно управление – хотелски комплекс “Здравец” – гр. Тетевен
 • Резервации се правят:

  • чрез туристическите агенции на дружеството в страната
  • директно в заведенията

  ІІ. “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД – гр. София, със следните бази:

  1. филиал Хисар
  2. филиал Велинград
  3. филиал Баните, Смолянско
  4. филиал Поморие
  5. филиал Баня, Карловско
  6. филиал Павел баня
  7. филиал Момин проход
  8. филиал Сандански
  9. филиал Кюстендил
  10. филиал Наречен

  Резервации се правят:

  • в отдел "Пласмент, маркетинг и реклама" в Централния офис на дружеството – София, бул. "Васил Левски" № 54, стая № 1
  • директно в заведенията

  ІІІ. Военномедицинска академия – гр. София, със следните бази:

  1. Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика “Калероя” – гр. Хисар
  2. Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика – гр. Банкя
  3. Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика “Св. Георги Победоносец” – гр. Поморие

  Резервации се правят директно в заведенията 10 дни предварително

  IV. Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Вита” ЕООД – гр. Велинград.

  V. “Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД – гр. Банкя.

  VI. Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Света Богородица” – с. Наречен.

  VII. “Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД.

  VIII. “Специализирана болница за рехабилитация – Здраве” АД – гр. Банкя.

  IX. “Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново” ЕООД – с. Марикостиново.

  X. “Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД.

  XI. “Хоспис Енергия” ЕООД – гр. Търговище.

  XII. “Многопрофилна болница за долекуване, продължител-но лечение и рехабилитация – Перник” ЕООД – гр. Перник.

  XIII. “Първа многопрофилна болница за активно лечение– София” АД – база Драгалевци.

  Резервации се правят директно в заведенията.

  Следва да се има предвид, че паричната помощ за профилактика и рехабилитация включва изцяло средствата за нощувките по цени, определени в договорите, стойността на основните медицински услуги, извършвани по посочени в договорите профилни възможности на заведенията, които ще бъдат финансирани от бюджета на ДОО и частична парична помощ за хранене в размер на 4 (четири) лв. за един храноден. Размерът на общата частична парична помощ за хранене за деня на постъпване и деня на напускане на заведението се равнява на размера за един храноден.

  Допълнителните медицински услуги, които не са свързани с основното заболяване, посочено в медицинското направление, не се заплащат от държавното обществено осигуряване.

  В заведенията не се приемат за профилактика и рехабилитация лица с форма на заболяването или съпътстващи заболявания, които са посочени като противопоказания за лечението.

  ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
  Работа в туризма | Документи | Вътрешни | Заведения за профилактична и рехабилитационна дейност през 2004 г.
  Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА