Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Нормативни
Намерени: 28   Страници: [1] 2
12.07.01 Ред и условия, за влизане, пребиваване и напускане на Република България от чужденци
03.09.02 Тарифа 4, относно таксите събирани в системата на МВР
10.10.02 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
06.02.03 Европейска директива за пакетните пътувания, почивки и екскурзии
26.08.03 Какви данъци плащаме за колите след 2008 г.
10.10.03 Правилник за вътрешния ред в туристическите и алпийските хижи, заслони, спални и домове
09.09.04 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм
09.09.04 Наредба за категоризация на туристическите обекти
09.09.04 Наредба за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност
12.12.04 Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
12.12.04 Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти
26.01.05 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2/1997 г. за организиране и провеждане на детски ученически отдих и туризъм
08.09.05 Изисквания към изграждане на хотели и мотели
08.09.05 Характеристики и видове на туристическите обекти
08.02.06 Минимални цени за екскурзоводни услуги `06
30.01.07 Таблица за нормативния средноденонощен пробег и средната техническа скорост, формиращи акордния наряд
30.01.07 Наредба за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници
30.01.07 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (Приложение 3)
30.01.07 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (Приложение 2)
30.01.07 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (Приложение 1)
Намерени: 28   Страници: [1] 2
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Нормативни
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА