Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Бланки
20.06.03 Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене и развлечения
20.06.03 Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване
20.06.03 Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения
20.06.03 Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в средство за подслон или място за настаняване
20.06.03 Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
20.06.03 Заявление за издаване на лиценз за туристическа дейност
11.08.04 Заявление за участие в експонираната реклама на туристическите фирми в информационен щанд на изложение
17.08.04 Общи условия за организирано пътуване
03.11.04 Договор за пренаемане на информационен деск
28.03.07 Декларация на ЗПАД Булстрад за застраховане на IATA агенти
16.02.11 Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Бланки
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА