Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Формуляр за записване в курс за професионално обучение по професията "планински водач"
Дата: 2004-06-17

До
Центъра за професионално обучение
на планински водачи към
Асоциация "Планини и хора"

З А Я В Л Е Н И Е

От .......................................................,
(трите имена на кандидата)
лична карта № ..................................,
адрес .................................................,
телефон:............................................,
e - mail : .............................................

Желая да премина курса за професионално обучение по професията "планински водач", код 812020 по класификацията на Националната агенция за професионално образование и обучение, трета степен на професионална квалификация.

Моля да бъда допуснат до входящите тестове за курс за професионално обучение на планински водачи.

Прилагам:

1. Медицинско свидетелство валидно за обучение във висши учебни заведения в Република България.

2. Копие от диплома за завършено средно образование.

3. Ордер за платена такса за разглеждане на документите в размер на 5 лв.

София, ...................
(дата)

Подпис на кандидата: ..........................

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Формуляр за записване в курс за професионално обучение по професията "планински водач"
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА