Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Тарифа 4, относно таксите събирани в системата на МВР
Дата: 2002-09-03

Съгласно Тарифа 4, таксите, събирани по ЗПЧРБ са следните:

  • При продължаване на срока за пребиване на чужденец в Република България до 6 месеца - таксата е 150 лв., а за срок от 1 година - 300 лв.
  • За разрешаване постоянно пребиваване на чужденец в Република България се събира еднократно такса от 600 лв.
  • За разрешаване постоянно пребиваване на чужденец, сключил брак с български гражданин, се събира еднократно такса - 100 лв.
  • За издаване на удостоверение за самоличност на чужденец се събира такса - 10 лв.

Чуждестрантите граждани от българска народност заплащат 5% от горепосочените такси.

Не се събират такси от чужденци, пребиваващи в Република България на основата на взаимност и на международни договори, по които Република България е страна, както от лицата под 16 годишна възраст и от навършилите 70-годишна възраст.

По въпросите, свързани с визовия режим, компетентно да даде информация е МВнР, а за Наредбата за реда и условията за издаване разрешение на работа на чужденеца - Националната служба по заетостта към Министерство на труда и социалните грижи.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Тарифа 4, относно таксите събирани в системата на МВР
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА