Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Реализирани нощувки в средствата за подслон (2001 - 2005)
Дата: 2007-02-08
Година

2001

2002

2003

2004

2005

           
От чужденци

6 189 893

7 055 140

9 142 170

10 303 560

11 624 051

От българи

3 194 613

3 230 528

3 379 309

3 856 507

4 447 262

Източник: НСИ - Туризъм 2005

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Реализирани нощувки в средствата за подслон (2001 - 2005)
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА