Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
ЗА НАС

Българска туристическа борса е единно издание на браншовите организации, създадено да подпомага и насърчава собствениците, ръководителите и служителите в туристическите фирми.

Сайтът "Работа в туризма" е създаден по инициатива на Българската Туристическа Камара и с любезното съдействие на Българската Асоциация на Туристическите Агенции и на Българската Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация. Това са най-големите браншови организации в туризма, които съдействат за включване в сайта на актуална и професионално компетентна информация.

Сайтът е предназначен за създаване на електронна трудова борса, която да посредничи за удовлетовряване на потребностите на туристическите фирми и на търсещите професионална реализация в туризма. Сайтът “Работа в туризма” запълва сериозна празнина в кадровата сфера на бранша и отговаря на практическите потребности на туристическата индустрия и на търсещите работа в туризма.

Инициатор на проекта Българска туристическа борса, техническо изпълнение, реклама и дизайн:

С любезното съдействие на водещите браншови организации:

 • Българска туристическа камара
  София, ул. Света София № 8
  за контакти: Гълъбов
  тел.: 987 40 59, 986 51 33
  факс.: 986 51 33
  E-mail: BTCh@btch.org
  http://www.btch.org/
   
 • Българска асоциация на туристическите агенции
  София, ул. Триадица № 6 ет. 5
  за контакти: Светла Бинева
  тел.: 981 55 53
  факс.: 981 58 11
  E-mail: bata@mail.orbitel.bg
  http://www.batabg.org/
 • Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
  София 1000, ул. Триадица № 5-Б, ет. 1
  за контакти: г-н Благой Рагин
  тел.: 987 65 86
  факс: 988 05 78
  e-mail: bhra_office@abv.bg 
  http://www.bhra-bg.org/ 
   
 • Българска асоциация за алтернативен туризъм
  София, бул. Ал. Стамболийски № 20-В, партер
  за контакти: Любомир Попйорданов
  тел.: 980 76 85, 989 05 38
  факс.: 980 32 00
  E-mail: baat@spnet.net
  http://www.alternative-tourism.org/
 
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | ЗА НАС
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА